bandiandongbanyunche

半电动搬运车

1.8吨半电动搬运车(金刚狼)
1.8吨半电动搬运车(金刚狼)
1.8吨半电动搬运车(金刚狼)
1.8吨半电动搬运车(金刚狼)
1.8吨半电动搬运车(金刚狼) 1.8吨半电动搬运车(金刚狼) 1.8吨半电动搬运车(金刚狼) 1.8吨半电动搬运车(金刚狼)

1.8吨半电动搬运车(金刚狼)

$45.000

  • 2016/2017

  • 240p/h

  • 20.000km - 40.000km

  • Diesel

  • White

  • Automatic

  • 4/5

  • 3000cm3

产品详情

热门推荐

因为专注,所以专业;因为用心,所以卓越
? 亚洲黄色网站。,亚洲黄色网站视频,亚洲黄色网址,亚洲激情